bouwkundig ontwerp en tekenbureau HaKa
voor een persoonlijke aanpak

Definitief ontwerp

Nadat eventuele wijziging die uit het voorlopig ontwerp zijn ontstaan zijn verwerkt op tekening krijgt het ontwerp een definitief status.

Tevens wordt in deze fase een materiaal en kleurenstelling opgesteld, indien de opdrachtgever dit wenst kan er tevens een kostenraming worden opgesteld.

Het definitief plan kan nu voorgelegd worden aan de welstandcommissie van de desbetreffende gemeente.

“Welstandcommissie ?”

De welstandcommissie is een adviserende commissie in dienst van de gemeente. De commissieleden beoordelen een ontwerp op “redelijke eisen van welstand”
De welstandscommissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien, welke materialen gebruikt gaan worden, en of het bouwwerk past in de bestaande omgeving en of het voldoende kwaliteit heeft. De welstandscommissie brengt hierover advies uit aan de gemeente, die in het algemeen dat advies opvolgt.

Terug

 
www.btb-haka.nl
 
 
© 2001 - 2021 HaKa
gerealiseerd door CYBERDE Solutions